Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
6 december 2013

Agentschap NL


Green Deal Nieuws: voor en door de lezers


Wilt u in de volgende Nieuwsbrief melding maken van de resultaten of ontwikkelingen van een Green Deal, meldt dit dan bij de redactie.


Column Vera Palm: Onverwachte combinaties
Water en vuur kunnen toch heel complementair zijn. Denk aan de stoommachine, de basis van de Industriële Revolutie. Innovatie ontstaat uit onwaarschijnlijke combinaties. Dat werd nog eens onderstreept bij de uitreiking van de Green Deal Runner Up Award.

Het was een vrolijk drukke boel tijdens de Innovatie Estafette. Twee bewindspersonen, Kamp en Mansveld, een zaal vol gespannen Green Dealers en een relaxte jury. We hadden namelijk besloten om drie prijzen uit te reiken in plaats van één, maar dat wisten de genomineerden nog niet. De drie winnaars waren er blij mee, getuige het pittige ‘yes!’ van de CoP-dames, het diepe en luide ‘jeeeuuhhh!’ van de beton-heren en de bescheiden lach van mijn persoonlijke favoriet ‘Tijdelijke Natuur’. Mag ik als jurylid zomaar zeggen wat mijn persoonlijke favoriet was? Ach, nu we drie winnaars hebben wel.

Ik vind ‘Tijdelijke Natuur’ een schoolvoorbeeld van een Green Deal. Het trekt de deelnemende organisaties echt uit hun comfortzone. Grondbezitters, zoals het havenbedrijf, geven een braakliggend terrein uit handen, het kan straks zomaar een prachtig natuurgebied worden. Dan moeten ze er maar op vertrouwen dat het later toch weer bebouwd mag worden. En de natuurorganisaties moeten toelaten dat een mooi gebied straks misschien toch weer op de schop gaat. Oef. Voor beide partijen betekent dat veel loslaten, elkaar vertrouwen, grenzen verkennen en erover heen stappen. Buiten de gebaande paden en bekende posities. Dat is Green Deal pur sang.

Ik hoop dat meer deals die cross-over willen maken. Samenwerken met wie je goed kent is een stuk makkelijker dan nieuwe verbanden uitproberen. Of water en vuur bij elkaar brengen. Maar juist dat is dé manier om innovaties te creëren. Om andere werk- en denkwijzen met elkaar te delen en er allebei beter van te worden. En vooral; om Nederland duurzamer en innovatiever te maken. Want daar doen we het voor!

De Green Deal Runner Up Award is een aanmoedigingsprijs voor Green Deals die veelbelovende prestaties hebben neergezet op het terrein van verduurzaming, samenwerking, durf en innovatie.
 
Green Deals zijn een succes
Op 15 november informeerde minister Kamp van Economische Zaken de Tweede Kamer over de voortgang en resultaten van de Green Deal-aanpak. Hij deed dit mede namens de minister van Wonen en Rijksdienst en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De conclusie is dat de Green Deal-aanpak een succes is.

Green Deals dragen bij aan het stimuleren van dynamiek in de samenleving. Ook hebben zij een toegevoegde waarde als instrument in het Groene Groei-beleid. De Audit en Voortgangsrapportage tonen verder aan dat de Green Deal-aanpak beantwoordt aan een groeiende behoefte van partijen in de samenleving om zelf kansen te kunnen realiseren. De partijen waarderen het dat ze een beroep kunnen doen op een laagdrempelige, faciliterende Rijksoverheid.
Lees meer
 
 
 
Winnaars Green Deal Runner Up Award bekend
MVO Netwerk Beton, Tijdelijke Natuur en Community of Practice Bedrijven en Natuur hebben de Green Deal Runner Up Award 2013 gewonnen. Dit werd 12 november bekendgemaakt tijdens de Innovatie-estafette in RAI Amsterdam. De prijs is een aanmoediging voor Green Deals die een veelbelovende prestatie hebben neergezet op het terrein van verduurzaming.
Behalve voor verduurzaming was er ook waardering voor de samenwerking, durf en vernieuwing van de drie deals, bleek uit de woorden van Green Deal Board voorzitter Monica Milz.
Lees meer
 
Nieuwe Green Deals ondertekend op Innovatie Estafette
Tijdens de Innovatie-estafette werden door Minister Kamp van EZ en Staatssecretaris Mansveld van IenM zeven nieuwe deals ondertekend.
Deals die volgens beiden een impuls geven voor de overgang naar een circulaire economie. Minister Kamp onderstreepte in zijn woord naar de toeschouwers het belang: “We geloven in het instrument Green Deals. Het is de vertaling van beleid naar de praktijk. De positieve sfeer rond de Green Deals moeten we behouden. Daaraan kan de overheid ook bijdragen. Bijvoorbeeld door samen te werken en kansen te benutten.”
Lees meer
 
 
Colofon
Green Deal Nieuws is er voor de deelnemers aan de Green Deals en andere geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de Ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Wonen en Rijksdienst. Green Deals staat onder redactie van Agentschap NL.

Met de Green Dealaanpak geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving voor duurzame economische groei. De rol van de overheid varieert per project: van het ruimer toepassen van bepaalde wettelijke voorschriften en het toegankelijk maken van netwerken tot het ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt. De Green Deals hebben een doorlooptijd van gemiddeld twee tot drie jaar.

Zie meer informatie: www.rijksoverheid.nl/greendeal

Aanmelden nieuwe Green Deal
www.rijksoverheid.nl/greendeal

Overzicht deals Green Deal
www.ondernemendgroen.nl

Helpdesk Green Deal
Telefoon: 088 602 90 00 Of gebruik het contactformulier op www.agentschapnl.nl/greendeal

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan hier af.
|     Reageer     |     Aanmelden      |
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.